- for www.fmj.dk, vores nyhedsbreve og services

Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi hos FMJ AV Indretning & Teknik A/S. (”FMJ” eller ”vi/os”) behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken definerer, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services, som vi tilbyder dig.

FMJ er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via de services som vi tilbyder dig såsom vores hjemmeside og nyhedsbreve. Overordnet dækker behandlingen af dine personoplysninger disse punkter:

1. Indsamling af personoplysninger

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

3. Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

4. Samtykke

5. Sletning af personoplysninger

6. Sikkerhed

7. Dine rettigheder

8. Links til andre hjemmesider mv.

9. Ændringer af privatlivspolitikken

10. Berigtigelse, annullering af services mv.

 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, firmanavn, postadresse og telefonnummer. Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil altid fremgå, om afgivelsen af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelsen af personoplysningerne er obligatorisk, vil det være markeret med en stjerne (*) eksempelvis på hjemmesiden eller gjort synlig på anden vis. Hvis du vælger ikke at afgive personoplysningerne, kan du ikke benytte den ønskede service/funktion eller tekniske assistance. Fx har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne booke et møde med dig eller sende dig et nyhedsbrev, hvis du gerne vil have det. Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen. Vi anvender alene dine personoplysninger til markedsføringsformål, såfremt du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, fx ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Ordrebestilling

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i ordreformularen for at bestille en vare og/eller service hos os. Vi bruger dine personoplysninger for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodning i forbindelse med din ordreafgivelse. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne tilbyde dig en vare og/eller service vedrørende vores AV ydelser.

 

Teknisk assistance og fjernsupport

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med den tekniske assistance som vi gerne vil tilbyde dig via bl.a. fjernsupport, når du kontakter os i forbindelse med produktfejl, manglende levering og andre forhold. Derfor behandler vi også dine personoplysninger, når du ringer til vores support. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne tilbyde dig et en optimal teknisk assistance vedrørende vores AV ydelser.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet for på din anmodning og med dit samtykke at kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende dig vores nyhedsbreve. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, enten ved at afmelde dig i bunden af vores nyhedsbrev eller ved at kontakte os.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik, som du kan finde her. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 nedenfor. Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er: • At administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services samt din brugeroplevelse • Kunde- og brugeranalyser samt segmentering for bedre, at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services hertil • Statistik

 

3. Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

Det kan under visse omstændigheder fx på grund af lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til myndighederne. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav. I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, som du har afgivet til os eksempelvis på vores hjemmeside, anvender vi forskellige databehandlere, bl.a. til udsendelse af nyhedsbreve. For yderligere oplysninger, kontakt os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

 

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, fx til fremsendelse af nyhedsbreve. Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage, enten ved at afmelde dig i bunden af vores nyhedsbrev eller ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger fx på grund af lovgivningen. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke fuldt ud benytte de funktioner og services, som vi tilbyder på vores hjemmeside og via vores nyhedsbreve.

 

5. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

 

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der er blevet forældede siden indsamlingen. På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig. Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at sende (transmittere) disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere dialog. Du kan også indgive en klage til: Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00

 

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden. Du vil altid have adgang til den senest opdaterede version på vores hjemmeside: www.fmj.dk

 

10. Berigtigelse, annullering af services mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

FMJ AV Indretning & Teknik as

Bugattivej 5H

7100 Vejle

Tlf.: 75859100

E-mail: fmj@fmj.dk

Version 1.0, maj 2018