Handelsbetingelser

TILBUD:

Tilbud er gældende 30 dage efter tilbuddets afgivelse, med mindre andet er angivet. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først gældende efter skriftlig bekræftelse fra FMJ AV Indretning & Teknik as. Alle oplysninger er fortrolige og må ikke overdrages eller videregives til 3. mand.

PRISER:

FMJ tager forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i kurser, arbejdsløn, materialepriser og andet uden for sælgers kontrol. Alle FMJ’s priser er ekskl. moms eller anden afgift.

BETALING:

14 dage fra fakturadato. Er betalingen ikke sket rettidigt, forbeholder FMJ sig ret til at beregne en månedlig rente, fra forfaldstidspunktet og indtil indbetalingen finder sted, med den til enhver tid gældende rentesats i fa. FMJ.

LEVERINGSBETINGELSER:

Ab lager Vejle. Ordrer under netto kr. 500,00 pålægges kr. 50,00 i ekspeditionsgebyr.

RETURNERING:

Evt. returnering af varer kan kun ske efter forud truffet aftale. Ikke lagerførte varer (skaffevarer, specialfremstillede varer o.l.) vil ikke kunne tages retur. Al returnering skal ske i original emballage og for købers regning og risiko, og ikke senere end 14 dage efter fakturadato.

REKLAMATION:

Evt. fejl eller mangler ved de leverede varer skal, meddeles FMJ omgående og senest 8 dage fra fakturadato.

ANSVAR:

FMJ kan ikke gøres ansvarlig for skade på person eller ejendom, når skade er en følge af urigtig brug af varen eller en følge af varen egenskaber. Såfremt køberen kan godtgøre, at varen ikke var i besiddelse af de angivne egenskaber ved leveringen, er FMJ forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet. FMJ har i intet tilfælde noget ansvar for driftstab eller forgæves omkostninger, der måtte være påført køberen som følge af mangler eller fejl ved det leverede.

INSTALLATION:

Installationspriser indeholder ikke stærkstrømsarbejde, etablering af føringsveje, eller håndtering af loftkonstruktioner ligesom vi tager forbehold for at kunne håndtere loftkonstruktionen. Udgifter til færge-/ parkerings-afgifter o.l. er ikke indeholdt i prisen. Installationsprisen er baseret på nære og lette adgangsforhold til arbejdsområdet, ligesom det er forudsat at lokalet er klargjort til vores installation og der ikke er andre håndværkere eller forhold, som kan forstyrre eller forhindre gennemføring af den, af os, planlagte installation. Vi forbeholder os ret til at fakturere produkter i forbindelse med levering. Installation samt div. materialer og evt. ekstraarbejder faktureres efter afslutning, eller ugentligt (ved længerevarende opgaver). Kan køber ikke modtage produktleverancen eller installation ikke påbegyndes til den aftalte tid pga. forhold FMJ ikke er ansvarlig for, anses leverancen for at være sket til den aftalte tid, og vil blive faktureret. Evt. oplagringsudgifter eller yderligere håndteringsudgifter vil blive faktureret køber.

FORCE MAJEURE:

Skulle leveringen være forhindret pga. force majeure, fritager det FMJ for ethvert ansvar, og FMJ forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist udover den i aftalen fastsatte leveringstid.

FMJ AV-INDRETNING & TEKNIK AS

Bugattivej 5H, 7100 Vejle

Tlf.: 75 85 91 00

Email: fmj@fmj.dk

Web: www.fmj.dk

CVR-nr.: 11149588